ประชุม Video Conference วางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว

ประชุม Video Conference วางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว

ประชุม Video Conference วางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว


ประชุม Video Conference วางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว

          วันที่ 1 มีนาคม 2562 นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ร่วมกับผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ประชุมผ่าน Video Conference ณ ห้อง Conference room สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง ผกก.สภ. และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุภาพที่ 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร)