ข่าวรับสมัครงานภายใน
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป

 เอกสารแนบ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
21-01-2020 10:29:44