ข่าวรับสมัครงานภายใน
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

เอกสารแนบ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
27-01-2020 21:29:55