ข่าวรับสมัครงานภายใน
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติ มีสิทธิเข้าทดสอบดานจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

 เอกสารแนบ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
06-02-2020 09:26:13