ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01.(ร่าง)ประกาศประกวดราคา
02.(ร่าง) เอกสารประกวดราคา TOR
03.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
04.ระยะเวลาการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
05.รายละเอียดคุณลักษณะรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง
06.รายละเอียดและขอบเขตของงาน ( TOR) การเช่ารถยนต์ตู้โดยสารที่นั่งไม่ต่ำกว่า12 ที่นั่ง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
16-03-2020 09:24:42