ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01.ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการฯ
02.รายละเอียดคุณลักษณะรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง
03.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
04.ระยะเวลาการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
05.รายละเอียดและขอบเขตของงาน ( TOR) การเช่ารถยนต์ตู้โดยสารที่นั่งไม่ต่ำกว่า12 ที่นั่ง
06.เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการฯ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
20-03-2020 18:10:42