ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำไตรมาส 2 (1 มกราคม -31 มีนาคม 2563 ) ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
09-04-2020 18:44:42