ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   

21-04-2020 15:26:42 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน 38
25-10-2019 14:34:41 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 141
24-09-2019 19:17:10 57
09-08-2019 10:54:51 ขอเชิญร่วมลงทะเบียนครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายและร่วมส่งภาพกิจกรรมออกกำลังกายถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 10 80
15-07-2019 13:25:20 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อรูปเหมือน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสฺโส อ้วน) 281
03-07-2019 14:32:39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดสอบทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกจำนวน 5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
17-06-2019 10:48:58 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 87
05-03-2019 10:48:55 เรียนเชิญทำบุญทอดผ้าป่า 72 ปี สืบชะตาพระศรีมหาโพธิ์ 375
17-11-2018 09:02:14 เปิดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉเพาะทางสาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 11 564
16-01-2018 20:49:23 16/01/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 KVA/800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 231
23-11-2017 15:11:38 23/11/60 PST ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและตารางการอบรม 557
20-11-2017 23:47:53 เต็มแล้ว.....ศูนย์ฝึกอบรมเปิดหลักสูตรอบรมการบำบัดผู้ปวยโรคซึมเศร้าโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) 315
30-10-2017 13:15:35 1-7 พฤศจิกายน 2560 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 281
28-02-2017 09:51:04 28/02/60 คู่มือฯ คลินิกรักษ์ใจ 293
28-02-2017 09:49:41 28/02/60 คู่มือฯ บริการคลินิกจิตเวชเด็ก 287
28-02-2017 09:48:25 28/02/60 คู่มือฯ รพ.กลางวัน 275
23-12-2016 13:51:12 23/12/59 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการฝึกอบรม รุ่นที่ 10 527
06-12-2016 16:06:36 06/12/59 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรอบรมการบำบัดผู้ป่วย โรคซึมเศร้า ด้วยการเปลี่ยน ความคิด และพฤติกรรม" 393
25-11-2016 10:19:22 25/11/59 การลดหยาอนภาษีด้วย LTF&RMF ผ่านกองทุนรวม เพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน 282
12-10-2016 14:23:59 การปฐมพยาบาลทางใจ....คุณก็ช่วยคนอื่นได้ 923
28-03-2016 10:34:16 28/03/59 ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันส่งผลงานวิชาการและการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติผ่านทางเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต 366
09-03-2016 08:52:18 แบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นวรรณกรรมทางอินเตอร์เน็ท สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ 450
09-03-2016 08:49:15 09/03/59 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนขอผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 301
05-02-2016 09:29:34 05/02/59 ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจด 433
15-01-2016 09:13:52 ดาวน์โหลดใบสมัคร PG9 315
11-11-2015 16:04:35 11/11/58 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี"ประจำปี 2558 308
08-04-2015 11:09:46 ขอเชิญเข้าร่วม"อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)" ในวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ห้องประชม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ 447
06-02-2015 11:30:06 06/02/58 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 334
04-02-2015 15:27:11 04/02/58 ประกาศจำหน่ายโคทอดตลาด 342
29-12-2014 15:00:28 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 8 342
26-12-2014 09:10:44 26/12/57 หลักกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 328