สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562


สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562

              เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากร ร่วมงานสมโภชพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562 ณ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีพิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) การแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พิธีสมโภชพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พระพุทธสิริมงคลอุบลราชธานี (หลวงพ่อปากดำ) พระแก้วไพฑูรย์ สมเด็จหลวงปู่ทวด ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและร่วมเจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมตลอดคืน