โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำความรู้ด้านจิตเวชผ่านโลกเสมือนจริง เมต้าเวิร์ส (Metaverse)

เมต้าเวิร์ส (Metaverse)

แนะนำความรู้และบริการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แนะนำความรู้ด้านจิตเวชผ่านโลกเสมือนจริง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้เพิ่มช่องทางให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆ

ผ่านเทคโนโลยีโดยการนำเสนอภายในระบบโลกเสมือนจริงได้มีการทำภาพประวัติของโรงพยาบาล ภาพกิจกรรม สื่อความรู้ทางจิตเวช และสื่อวิดีโอให้ความรู้ Tiktok ไว้ในโลกเสมือน เมต้าเวิร์ส (Metaverse) หรือเข้าผ่านลิงค์  https://bit.ly/3xWmlFj

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ]

: 9 สิงหาคม 2023 : Admin 225

  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่ @

  Policy

 • Website Policy
 • Privacy Policy
 • Website Security Policy
 • Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
 •