โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป

ศูนย์ความรู้โรคซึมเศร้า

FanpageFacebook ศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้าไทย

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

FanpageFacebook โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

คณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

นโยบายและแผนงาน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

การจัดการความรู้ KM CQI

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

การจัดการความรู้ วิจัย เรื่องเล่า

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ISO 27001:2022 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ประเมินความพึงพอใจ และช่องทางร้องเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับผู้ป่วยใน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ

(Patient Experience Program: PEP)

  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่ @

  Policy

 • Website Policy
 • Privacy Policy
 • Website Security Policy
 • Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
 •