โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เรื่อง วัน เวลาและสถานที่ การประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 3 โดยการสอบสัมภาษณ์ และประกาศวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เรื่อง วัน เวลาและสถานที่ การประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf ]

: 5 กุมภาพันธ์ 2024 : Admin 581

  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่ @

  Policy

 • Website Policy
 • Privacy Policy
 • Website Security Policy
 • Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
 •